1. HOME
  2. Xəbər
  3. 25 Noyabr 2019 tarixində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin birbaşa nəzarətində olan AKIA-dan subsidiya aldı

Xəbər

Xəbər

Latest posts