1. HOME
  2. Xəbər
  3. Biz professor Yutaka Sasaki ilə, o cümlədən tələbələr ilə birlikdə “Tokio Kənd Təsərrüfatı Universiteti” və Azərbaycan Respublikası arasında kənd təsərrüfatı sahəsində biznes və tələbə mübadiləsi haqqında müzakirələr apardıq.

Xəbər

Xəbər

Biz professor Yutaka Sasaki ilə, o cümlədən tələbələr ilə birlikdə “Tokio Kənd Təsərrüfatı Universiteti” və Azərbaycan Respublikası arasında kənd təsərrüfatı sahəsində biznes və tələbə mübadiləsi haqqında müzakirələr apardıq.

Biz professor Yutaka Sasaki ilə, o cümlədən tələbələr ilə birlikdə “Tokio Kənd Təsərrüfatı Universiteti” və Azərbaycan Respublikası arasında kənd təsərrüfatı sahəsində biznes və tələbə mübadiləsi haqqında müzakirələr apardıq.

https://azertag.az/xeber/Yapon_sirketi_Azerbaycanda_aqrar_sahede_yeni_texnologiyalarin_tetbiqi_ile_bagli_muzakireler_aparib-2350604

Latest posts