1. HOME
  2. Xəbər
  3. Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş Dağlıq Qarabağ bölgəsinin bərpasına və inkişafına həsr olunmuş işgüzar foruma dəvət aldı və iştirak etdi.

Xəbər

Xəbər

Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş Dağlıq Qarabağ bölgəsinin bərpasına və inkişafına həsr olunmuş işgüzar foruma dəvət aldı və iştirak etdi.

Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş Dağlıq Qarabağ bölgəsinin bərpasına və inkişafına həsr olunmuş işgüzar foruma dəvət aldı və iştirak etdi.

Latest posts