1. HOME
  2. Xəbər
  3. Azərbaycan Respublikasının təbii məhsullarını Yaponiyaya ixrac edib, həmin məhsulların EC kommersial saytında tanıdılması və satışı üçün çəkiliş hazırlıqlarına başlanılmışdır

Xəbər

Xəbər

Azərbaycan Respublikasının təbii məhsullarını Yaponiyaya ixrac edib, həmin məhsulların EC kommersial saytında tanıdılması və satışı üçün çəkiliş hazırlıqlarına başlanılmışdır

Azərbaycan Respublikasının təbii məhsullarını Yaponiyaya ixrac edib, həmin məhsulların EC kommersial saytında tanıdılması və satışı üçün çəkiliş hazırlıqlarına başlanılmışdır

Latest posts