1. HOME
  2. Xəbər
  3. Azərbaycan Respublikasının Oguz rayon icra başçısı və təmsilçilərimiz görüşüb 2021-ci il üçün tütün becərilməsi və emalı biznes strategiyası barəsində fikir mübadiləsi apardılar.

Xəbər

Xəbər

Azərbaycan Respublikasının Oguz rayon icra başçısı və təmsilçilərimiz görüşüb 2021-ci il üçün tütün becərilməsi və emalı biznes strategiyası barəsində fikir mübadiləsi apardılar.

Azərbaycan Respublikasının Oguz rayon icra başçısı və təmsilçilərimiz görüşüb 2021-ci il üçün tütün becərilməsi və emalı biznes strategiyası barəsində fikir mübadiləsi apardılar.

Latest posts